Profil Hakim

NAMA

NIP

JABATAN

GOLONGAN / RUANG

:

:

:

:

SRI HARSIWI, S.H., M.H.

196905311996032001

Ketua / Hakim Madya Utama

IV/c

 

NAMA

NIP

JABATAN

GOLONGAN / RUANG

:

:

:

:

SARUDI, S.H.

196705091996031004

Wakil Ketua / Hakim Madya Utama

IV/c

 

NAMA

NIP

JABATAN

GOLONGAN / RUANG

:

:

:

:

DEWI KURNIASARI, S.H.

197812222001122001

Hakim Madya Pratama

IV/a

 

 

NAMA

NIP

JABATAN

GOLONGAN / RUANG

:

:

:

:

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H.

19781028 200212 2 005

Hakim Madya Pratama

IV/a

 

 

 

 

NAMA

NIP

JABATAN

GOLONGAN / RUANG

:

:

:

:

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

198105082003122002

Hakim Madya Pratama

IV/a

 

 

NAMA

NIP

JABATAN

GOLONGAN / RUANG

:

:

:

:

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H.

198403252008052001

Hakim Pratama Utama

III/d

 

 

NAMA

NIP

JABATAN

GOLONGAN / RUANG

:

:

:

:

WIDI ASTUTI, S.H.

19840916200852002

Hakim Pratama Utama

III/d